ทำข้อความเปลี่ยนที่ TITLE BAR


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ