ทำข้อความที่ TITLE BAR เปลี่ยนทุกช่วงเวลา


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม onLoad="settitle()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ