แสดงตัวเลขที่ TITLE BAR 1 รอบตอนเริ่ม LOAD


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ