แสดงเวลาว่าเข้าหน้านั้นมานานเท่าไรแล้วที่ TITLE BAR


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ