ลองดูที่ TITLEBAR ครับ รอซักพักจะเห็นว่มมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ