ดูที่ TITLE BAR ครับ ถ้ามองไม่ทันก็กด REFRESH ใหม่ครับ