เปิดหน้าที่ใส่ CODE จากกึ่งกลางไป บน - ล่าง


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ