เลื่อนหน้าต่างโดยกดปุ่มลูกศรบน KEYBOARD


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม onLoad="top.window.focus()" onkeydown="movepage()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ