สั่งให้สั่นหน้าต่างแบบต่างๆ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดง FORM ที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


เพิ่ม onLoad="shake_x(3)" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ