พอ LOAD เสร็จจะมีหน้าต่างลอยขึ้นมาจากด้านล่าง


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


เพิ่ม onLoad="openPeeker()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบด้านล่างนี้ครับ