ตอนเข้ามาจะมีหน้าต่างเลื่อนลงมาจากด้านบนสั่งปิดได้


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ