ทำให้หน้าต่างปิดเองตามเวลาที่เราตั้ง


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ