ทำหน้าต่างมาอยู่ตรงกลางแล้วหายไปเองตามเวลาที่ตั้ง


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ