ทำหน้าต่างเล็กๆเลื่อนไปมาได้แต่ปิดไม่ได้


ให้คุณ SAVE รูปประกอบไปด้วยครับ ด้านล่างนี้เลยครับ

นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ