ทำหน้าต่าง POPUP ขึ้นมาเอง


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ