เปิดหน้าให้เต็มหน้าจอ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ