ทำข้อความขึ้นบอกว่ากำลัง Load หน้าอยู่


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ