ทำ HTML Page Break เพื่อแบ่งหน้าพิมพ์


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <body> ครับ ในตำแหน่งที่ต้องการแบ่งหน้า