มี ALERT ก่อนออกจากหน้าเว็บเพจ


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ