แสดง ALERT บอกข้อมูลเครื่องของผู้ใช้


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ


ต้องการให้แสดงที่ไหนก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ <body> นะครับ


เพิ่ม onLoad="DisplayInfo()" เข้าไปใน <body> ครับ เป็นแบบนี้ครับ