ทำให้มีการ REDIRECT ไปยังหน้าอื่น เมื่อเข้าครั้งที่ 2


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ