แสดง URL ใน IFRAME ตามวันในสัปดาห์


ต้องการให้แสดง IFRAME ที่ไหน ก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่นครับ ใน <body> นะครับ