ทำให้ Redirect กลับหน้าเดิม ก่อนที่จะมาเปิดหน้าที่ใส่ CODE


นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่ <head> ครับ