==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ หน้าต่าง) หน้า 2

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3


hosting


21.หน้าต่างสั่นตอนเข้ามา ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

22.ทำหน้าต่างดิ้น ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

23.คลิ๊กที่ LINK แล้วมีหน้าต่างขึ้นมาใหม่โดยหน้าต่างที่ขึ้นมาใหม่จะอยู่ตรงกลางหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

24.PAGE ON TOP ตามเวลาที่กำหนด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

25.บอกขนาดของหน้าที่ใส่ CODE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

26.พอเริ่ม LOAD จะมีหน้าขึ้นมาอีก 1 หน้า โดยหน้าที่ขึ้นมาใหม่จะอยู่ที่ TASKBAR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

27.บอกชื่อหัวเรื่อง(ข้อความที่ TITLE BAR) และ URL ของหน้าที่ใส่ CODE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

28.REDIRECT หน้าเองแบบก่อนไปจะมีพื้นหลังค่อยๆเปลี่ยนสี ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

29.พอนำ MOUSE ไว้นอกหน้าต่างแล้ว หน้าต่างจะเลื่อนลงมาเอง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

30.คลิ๊กที่ LINK ตรงกลางหน้าแล้วจะเปิดการเปิดม่านในหน้า WEB ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

31.ทำการ REDIRECT หน้าแบบมีเลขมานับถอยหลังและมีข้อความบอกว่า REDIRECT อยู่ด้วย ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ   

32.คลิ๊กที่ LINK แล้วจะมีหน้าต่างแสดงข้อความขึ้นมา และ คลิ๊กอีกทีก็จะหายไป ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

33.ทำ REDIRECT หน้า ตามขนาดหน้าจอ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

34.มีหน้าต่างขึ้นมาแจกเตือน ถ้าในหน้ามี JAVASCRIPT ERROR ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

35.มีหน้าต่างขึ้นมาแสดงข้อความแบบจุดๆแล้วค่อยๆชัด และหายไปในเวลาที่เราตั้ง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

36.ถ้า BROWSER ผู้ชมไม่ใช่ FireFox จะมีภาพ Banner ให้คลิ๊ก Download FireFox ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

37.ทำ RANDOM REDIRECT หน้า ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

38.ทำหน้าต่างแสดงข้อความที่เหมือนมีที่คั่นหนังสือ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

39.มี ALERT ขึ้นถ้าคนดูไม่ได้ใช้ BROWSER ของ FireFox ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

40.ทำยืนยันการปิดหน้าต่าง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3