==< CodeTukYang.Com >==
 
แจก JAVASCRIPT (เกี่ยวกับ หน้าต่าง) หน้า 3

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3


hosting


41.REDIRECT หน้าตามภาษาของเครื่อง ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

42.REDIRECT หน้าว่าของ Windows หรือ MAC ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

43.REDIRECT หน้าตามเดือน ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

44.แสดง ALERT บอกข้อมูลเครื่องของผู้ใช้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

45.ทำให้สามารถ REFRESH IFRAME ได้ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

46.ทำให้มีการ REDIRECT ไปยังหน้าอื่น เมื่อเข้าครั้งที่ 2 ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

47.แสดง URL ใน IFRAME ตามวันในสัปดาห์ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

48.ทำแสดงตำแหน่งของหน้าที่ใส่ Code (Automatic Breadcrumbs) ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

49.ทำให้ Redirect กลับหน้าเดิม ก่อนที่จะมาเปิดหน้าที่ใส่ CODE ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

50.ทำข้อความขึ้นบอกว่ากำลัง Load หน้าอยู่ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

51.แสดงชื่อ/รุ่น Browser และ OS ของผู้ชมออกมาทั้งหมด ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

52.ทำ HTML Page Break เพื่อแบ่งหน้าพิมพ์ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

53.ตั้งเวลาเปิด POPUP ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

54.มี ALERT ก่อนออกจากหน้าเว็บเพจ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ

55.ทำ Progress Bar ตอนโหลดเนื้อหาในหน้าเว็บเพจ ดูตัวอย่าง คลิ๊กที่นี่ครับ 

  ไปที่ :  หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3