เป็นแบบด้านล่างครับ

ใส่ค่าความแรงในการสั่นหน้าต่างครับ (ใส่ได้ไม่เกิน 9) :