เป็นแบบที่เห็นนี้ครับ ย่อ-ขยาย-ยืด-ปิด ได้ครับ โดย ย่อและขยายและปิดสามารถทำได้ที่ปุ่ม 3 ปุ่มด้านบนครับ ส่วนการยืดให้นำ MOUSE ไปวางบนรูปที่อยู่ทางล่างขวา ครับพอนำ MOUSE ไปวางแล้ว CURSOR จะเปลี่ยนไปครับ ลองดูนะครับ