เป็นแบบที่เห็นครับ จะมีหน้าต่างเลื่อนลงมาจากด้านบน