ลองเลื่อน SCROLLBAR ลงไปดูครับ แล้ว DOUBLE CLICK ที่พื้นหลังแล้วพื้นหลังจะข้นมาอยู่ด้านบนสุด