ลองสั่ง Print Preview ดูครับ

ข้อความนี้อยู่หน้าที่ 1

ข้อความนี้อยู่หน้าที่ 2

ข้อความนี้อยู่หน้าที่ 3