ในตัวอย่างนี้จะไม่เห็นครับ เพราะถูกเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
[ Code นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน Web Application ได้ เช่นตอนทำ Validate ข้อมูล ถ้ากรอกผิด ให้ Redirect กลับไปหน้าแบบฟอร์มตอนแรกได้ เป็นต้น ]