==< CodeTukYang.Com >==
 
แสดง IP ADDRESS ของผู้ชมบนหน้า Web ของเรา

การที่จะทำ Show IP ADDRESS ได้นั้น HOST ที่คุณใช้จะต้องสนับสนุน PHP หากว่าไม่สนับสนุน ก็ไม่สามารถใช้งานได้ครับ
โดยวิธีการดังขั้นตอนต่อไปนี้ครับ

ตัวอย่างแบบที่ 1 : แสดงในหน้าที่เป็นนามสกุล .php

ตัวอย่างแบบที่ 2 : แสดงในหน้าที่เป็น HTML ธรรมดาๆ

1. ให้ DOWNLOAD CODE ของ Show IP ADDRESS ด้านล่างนี้ไปก่อนครับ

Download โค๊ด คลิ๊กที่นี่

2. ให้คลาย ZIP ออกมา

3. เราจะพบว่ามีให้ท่านเลือก 2 ลักษณะครับ คือ

3.1 ต้องใส่ Code ในหน้า ที่มีนามสกุลเป็น .php เท่านั้น ถึงจะแสดงผล
(สำหรับแบบนี้ ก็นำ Code ด้านล่างไปไว้ในตำแหน่งที่ต้องการให้แสดง IP ADDRESS ดูตัวอย่างในไฟล์ showip.php ครับ)


3.2 สามารถใส่ Code ลงไปได้ในหน้า ที่เป็น HTML ธรรมดาๆได้ (โดยเวลาแสดงมันจะแสดงเป็นรูปภาพรูปหนึ่งขึ้นมา) มีวิธีการติดตั้ง คือ
(ดูตัวอย่างในไฟล์ showip.htm ครับ)

1. Upload ไฟล์ชื่อ image.php เข้าไปใน Server ของคุณ (ไว้ที่ไหนก็ได้ ถ้าให้ดีควรแยกโฟลเดอร์ไว้จะได้หาง่ายๆ)

2. ในหน้า HTML อ่ะ ต้องการให้แสดง IP ADDRESS ที่ไหน ก็นำ CODE ด้านล่างไปไว้ที่นั่น <body> นะครับ