===> ช่วยเหลือ กรณีเล่นเกมไม่ได้ <===     สาเหตุที่เล่นเกม JAVASCRIPT ไม่ได้

        1. BROWSER ของคุณไม่สนับสนุนการใช้งาน JAVASCRIPT
        2.
ถ้าคุณแน่ใจว่าไม่ใช่เหตุผลในข้อที่ 1 ก็แสดงว่าอยู่ที่เกมของเราครับ กรุณา MAIL มาบอกด้วยครับที่
au_cty@hotmail.com ครับ

        สาเหตุที่เล่นเกม FLASH ไม่ได้

        1. BROWSER ของคุณไม่สนับสนุนการใช้ FLASH
        2.
แสดงว่า SERVER ที่เก็บเกมของเราซึ่งอยู่ที่ thai.to มีปัญหา ให้คุณรอสักครู่แล้วเข้ามาเล่นใหม่ดูครับ
        3.
ถ้าคุณแน่ใจว่าไม่ใช่เหตุผลในข้อที่ 1 และ 2 ก็แสดงว่าอยู่ที่เกมของเราครับ กรุณา MAIL มาบอกด้วยครับที่ au_cty@hotmail.com ครับ