เกมเรียงเลข 1 - 10 ใน BOARD1.เลือก LEVEL ที่ต้องการเล่นก่อนครับ โดยจะมีตั้งแต่ LEVEL 1 - LEVEL 10 ครับ
2.กดที่ปุ่ม "เริ่มเล่น GAME" ครับ แล้วรอสักครู่จนกว่าจะมีตัวเลขมาจับเวลาการเล่นด้านล่างปุ่มครับ
3.เริ่มทำการเรียงเลขครับ โดยให้ "เริ่มเลข 1 ที่ช่องบนสุด ฝั่ง ซ้ายสุด แล้วก็เรียงต่อมาเรื่อยๆครับ"


เลือก LEVEL ที่ต้องการเล่น :